-921_2-
Bannerhely száma: 921
Méret: 468 x 60 pixel
-922_2-
Bannerhely száma: 922
Méret: 120 x 240 pixel
FAT tudnivalók

Az akkreditáció alapvető feltételeit a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv), az akkreditációs eljárás részletes szabályait a 91/2002. (IV 26.) Kormányrendelet határozza meg.

Az intézményi akkreditáció célja kettős, egyrészt garanciát adni a felnőttképzést igénybe vevők számára a magasabb minőségi mutatókkal rendelkező helyekről, a képzési tevékenység szabályozott kereteiről, másrészt láthatóvá tenni, hogy az intézmények az állami támogatást mire és milyen hatékonysággal használják fel.

A FAT a program-akkreditációs eljárás keretében megvizsgálja, hogy a felnőttképzési intézmények képzési programjai megfelelnek-e a képzési célnak, különös tekintettel a munkaerő-piaci szükségességre, az életminőség javítására, a megvalósíthatóság kritériumára, valamint a pedagógiai/andragógiai követelményeknek, továbbá a foglalkoztatáspolitikai és a munkaügyi miniszter által kiadott követelményrendszernek.

Az akkreditáció kérése önkéntes, a felnőttképzési és szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Az akkreditációról szóló részletes információk figyelemmel kísérhetők a Nemzeti Felnőttképzési Intézet honlapján (www.nfi.gov.hu).

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Nyilvántartási szám: 01-0793-04
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1160

www.reklamakademia.hu | Copyright 2007 DFT-Hungária Kft. | Minden jog fenntartva | info@reklamakademia.hu | design: Activium